Projekt, referencia

A Jelenleg futó projektek:

„Sokszínű közösségi élet Baranyában” EFOP-1.3.5-16-2016-00171 (2017-)

A Zöld-Híd Alapítvány 2017 áprilisa és 2020 márciusa között „Sokszínű közösségi élet Baranyában” címen közösségfejlesztő projektet valósít meg az EFOP-1.3.5 konstrukció keretében, az Európai Unió 24.914.226 Ft összegű támogatásával.

Projektünk célja a helyi és környékbeli lakosság részére és aktív részvételével rendszeresen megvalósuló értékközpontú és értékteremtő programsorozatok, rendezvények, események, képzések megvalósítása és önkéntes akciók támogatása, amelyek hozzájárulnak új helyi közösségek létrejöttéhez és a meglévők megerősítéséhez, közösségi kezdeményezések megvalósulásához.

Célunk az ifjúsági korosztályok társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése. A korosztály tagjaiban rejlő társadalmi erőforrások kibontásának elősegítése, a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességük fejlesztése, a társadalmi és kulturális különbségekből fakadó deficitek csökkentése minőségi információk és alternatív programok biztosításával.

Partnerünk EFOP 1.3.5 projektje:

 

“Öko-Kuckó program működtetése Pécsett”  NEA-TF-19-Ö-M-0079 (2019-)

A civil szervezetek működésének biztosítására szánt  pályázati keretösszegből 642.000 Ft támogatásban részesültünk, melyet működésünkre és az Öko-Kuckó program fenntartására fordítunk.

„Zöld Óvodák a fenntarthatóságért”   (2019-)

A Zöld-Híd Alapítvány „Zöld Óvodák a fenntarthatóságért” c. projektje az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja 1.000.000 Ft összegű támogatásával valósul meg (PTKF/563/2019), mely keretében 2019 júniusa és 2020 májusa között ingyenesen nyújtunk Zöld Óvoda tanácsadást a Dél-Dunántúli régió (Baranya, Somogy és Tolna megye) óvodái számára.

Kimegyünk az intézménybe, és ott biztosítjuk a tanácsadást. Bemutatjuk a pályázatot, több Zöld Óvoda jógyakorlatait és válaszolunk a felmerülő kérdésekre, vagy átnézzük a megírt címpályázatokat.

Emellett szeptember közepétől ingyenes környezeti nevelési foglalkozásokat is kínálunk, óvodás csoportok számára, az Öko-Kuckó oktatóteremben vagy igény esetén az intézményben.

A projekt keretében valósult meg 2019.10.02. és 2019.10.04. között a 30 órás, 30 kreditpontos „Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére” (óvodai modul) című ingyenes óvodapedagógus továbbképzés Pécsett.

A képzés megszervezését az tette lehetővé, hogy az EKE-OFI engedélyt adott az általuk akkreditált program megvalósítására. A képzés végén kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítése itt érhető el: ZÓ koordinátor továbbképzés visszajelzései 2019.

Korábbi projektek:

„A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és Somogy megyében”   (2018-2019)

A Zöld-Híd Alapítvány a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósítja meg „A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és Somogy megyében ” c. projektjét.

A program keretében 2019 májusáig ingyenesen nyújtunk Zöld Óvoda tanácsadást a Dél-Dunántúli régió óvodái számára,kimegyünk az intézménybe, és helyben biztosítjuk a segítséget a ZÓ pályázat megírásához, illetve környezeti nevelési bemutató foglalkozásokat tartunk.

Bővebb információ és időpont egyeztetés:  Borsós Zsófia, szakmai vezető, környezeti nevelő: 20/293-33-23, borsoszsofia.zoldhid@gmail.com

„Zöldülő óvodák a Dél-Dunántúlon” (2017-2018)

A Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával megvalósuló projektünk célja a Dél-Dunántúli Régió óvodáinak mentorálása volt. Egyéni és csoportos tanácsadást és pályázatírási segítségnyújtást vállaltunk, valamint óvodai környezeti nevelési foglalkozásokat tartottunk a gyermekeknek.

„Zöld Óvodákkal a környezet védelméért!” (2016-2017)

A Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával megvalósuló projektünk célja a Dél-Dunántúli Régió óvodáinak mentorálása volt, annak érdekében, hogy környezettudatosan működjenek, ennek elismerésére elnyerjék a Zöld Óvoda címet, valamint új módszerekkel gazdagodjanak a környezeti nevelési munkájukban. A program során környezeti nevelési foglalkozásokat tartottunk, valamint tanácsadást nyújtottunk Baranya, Somogy és Tolna megyei óvodáiban.

„ÖKOperáció program” (2016)

2016-ban a pécsi Városi Civil Pályázat keretében, az önkormányzat támogatásával létrehoztuk és installáltuk az „ÖKOperáció” játékcsomagot, amely bemutatja, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy egy város fenntartható módon működjön.

 „GYÖMBÉR” NEA-UN-15-M-1109 sz. projekt (2015-2016)

A „GYÖMBÉR” program a Nemzeti Együttműködési Alap működési célú, 1 500 000 Ft összegű támogatásából valósult meg. A projekt keretében bevontuk a Pécsi Tudományegyetem hallgatóit, hogy gyakornokként tevékenykedjenek szervezetünk környezetvédelmi, családi életre nevelési és egészséges életmódot népszerűsítő programjaiban. A résztvevő egyetemisták szakmai tapasztalatot gyűjtöttek, valamint lehetőséget kaptak az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. Szervezetünk eleget tett a korábbi projektekben vállalt fenntartási kötelezettségének, valamint megújította szakmai stábját.

„ÖKOsodjunk együtt!” NEA-UN-15-SZ-1002 sz . projekt (2015-2016)

Az “ÖKOsodjunk együtt!” komplex óvodai környezeti nevelési program a Nemzeti Együttműködési Alap 1 018 250 Ft összegű támogatásával valósult meg. A projekt keretében a pécsi óvónők körében kutatást végeztünk az óvodai környezeti nevelés helyzetének felmérésére, és az óvónők szervezetünkkel szemben támasztott igényeinek megismerésére. Emellett a pályázat ideje alatt környezeti nevelési blogot hoztunk létre (http://zoldito.blog.hu/ ) online hírlevelet juttattunk el az óvodapedagógusok számára és bemutató foglalkozásokat tartottunk középső- illetve nagycsoportos óvodásoknak. A projekt keretében egy tanulmányút, önkéntes felkészítés és több szakmai műhelymunka is megrendezésre kerül.

„Tapasztald meg Pécset!” interaktív kiállítás létrehozása és installálása (Pécs Megyei Jogú Város támogatásával) (2015)

2015-ben a pécsi Városi Civil Pályázat keretében létrehoztuk és installáltuk a „Tapasztald meg Pécset!” interaktív környezetvédelmi (víz, energia, természet és állatvilág, hulladék témakörét bemutató) és városismereti kiállítást. A kiállításnak 16 pécsi Zöld Óvoda biztosított helyszínt, valamint családi programok keretében is bemutattuk az egyes elemeket.

„Zöld Családi KÖZ-PONT” TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0087 sz. projekt (2013-2014)

2013 márciusa és 2014 novembere között a TÁMOP 551B-11/2 konstrukció keretében egy családi életre nevelési projektet valósítottunk meg a Pécsi kistérségben. A projekt elemei: lakossági tanácsadás (munkaerőpiac, családpolitika, konfliktuskezelés), középiskolásoknak szervezett prevenciós előadások, műhelyek és klubok (Öko-Kuckó családi kör és játékdélelőtt, Szülők iskolája), zöld bébiszitter képzés, valamint hét helyszínen kistérségi családi nap. 46.951.025 Ft támogatást nyertünk céljaink megvalósítására, fontosnak tartottuk, hogy olyan gyakorlati szolgáltatásokat kínáljunk az 1829 célcsoporttag számára, melyek elősegítik a családi életre nevelést, a család és munka összeegyeztetését, valamint a családi kötelékek erősítését. A programba bevontuk a helyi iskolákat és kollégiumokat, valamint a területen tevékenykedő civil szervezeteket és szakembereket.

„MOzgás Stresszkezelés Táplálkozás – változtass!” TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1140 sz. projekt (2013.09.01-2014.08. 31)

2013 szeptembere és 2014 augusztusa között valósult meg stressz-kezeléssel, mozgással, táplálkozással kapcsolatos komplex egészségfejlesztési programunk, mely során a pécsi családok számára szerveztünk szemléletformáló előadásokat, interaktív kiállításokat, egészségügyi állapotfelméréseket és sportfoglalkozásokat. Összesen 756 célcsoporttagot vontunk be a projektbe, akik a folyamat végén egészségi állapotuk és közérzetük javulásáról számoltak be. A projekt keretében 10.000.000 Ft támogatásban részesültünk.

„Lábbusz – Éghajlatvédelmi kampány a fenntartható fogyasztási szokások erősítésért” KEOP-6.1.0/B/11-2011-0133 sz. projekt (2014)

A Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség tagjaként a “Mozdulj a klímáért” akcióhét regionális hirdetése volt a feladatunk a projekt keretében. Emellett környezetvédelmi foglalkozásokat tartottunk és elkészítettünk 2 db. iskolai éghajlatvédelmi programot.