Az Agrárminisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával megvalósult projektjeink: 

„Zöld Óvodák – zöld óvodapedagógusok” (2022-2023) (jelenleg futó projekt)

A Zöld-Híd Alapítvány a PTKF/119/2022 sz. projekt megvalósítására 1.500.000 Ft támogatást kapott az Agrárminisztériumtól a Zöld Forrás program keretében.

A Zöld Óvoda címpályázatok elkészítéséhez és a hatékony fenntarthatóságra nevelési munkához biztosítunk tanácsadást, nevelés nélküli munkanapok keretében előadásokat tartunk, valamint óvodai csoportoknak valósítunk meg környezeti nevelési foglalkozásokat.

A projekt keretében 2022 szeptember 28.-29.-30.-án valósult meg a “Zöld Óvodák-zöld otthonok” elnevezésű akkreditált óvodapedagógus továbbképzésünk. Jó volt látni, hogy a résztvevők gyorsan egymásra hangolódtak, így a jógyakorlatok megosztása és közös gondolkodás végig hangsúlyos volt. Az elégedettségi kérdőívek összegzése itt érhető el.

Időpont egyeztetés tanácsadáshoz, foglalkozáshoz: Borsós Zsófia 20/293-33-23,

„Zöld Óvodák fejlesztése a Dél-Dunántúlon” (2021-2022)

A Zöld-Híd Alapítvány aZöld Óvodák fejlesztése a Dél-Dunántúlon” elnevezésű PTKF/295/2021 sz. projektje megvalósítására 1.356.000 Ft támogatást kapott az Agrárminisztériumtól a Zöld Forrás program keretében. Célunk a Dél-Dunántúl óvodái számára környezetvédelmi tanácsadás biztosítása a sikeres Zöld Óvoda működéshez, a helyi gyermekek, ezáltal családjuk hatékony szemléletformálásához. Kiemelt feladatunk, hogy az óvodapedagógusoknak korszerű környezeti nevelési módszereket adjunk át, ezért 30 órás továbbképzést kívánunk szervezni 2022 tavaszán. Emellett létrehozunk 2 öko játékcsomagot és kiadványt a beporzók védelme és a természet kincsei témakörében.

2021 november 22. és 2022 január 3. között 30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzést (“Zöld Óvodák – zöld otthonok”) valósítottunk meg Pécsett a Nyugati Városrészi Óvoda 15 munkatársa számára. A továbbképzés keretében gyűjtött elégedettségi kérdőív összesítése itt érhető el: Zöld Óvodák-zöld otthonok 2021_2022 minőségbiztosítási összegző

2022 májusában (05.16.-18.) 30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzést (“Zöld jeles napok az óvodában és otthon”) valósítottunk meg Pécsett 16 óvodapedagógus számára. A továbbképzés keretében gyűjtött elégedettségi kérdőív összesítése itt érhető el: ZJN tovabbkepzes_visszajelzesek_2022_1

„Zöld Óvodák, zöld otthonok” (2020-2021)

A Zöld-Híd Alapítvány a „Zöld Óvodák, zöld otthonok” elnevezésű PTKF/266/2020 sz. projektje megvalósítására 1.000.000 Ft támogatást kapott az Agrárminisztériumtól a Zöld Forrás program keretében. Célunk a Zöld Óvodában dolgozók szemléletformálása, a hálózat új tagjainak aktivizálása volt. A projekt segítségével hozzájárultunk az óvodapedagógusok és technikai dolgozók mindennapjainak zöldítéséhez, hogy mintaként szolgálhassanak az óvodások és szüleik számára. Változatos módszerekkel (pl.: bemutató foglalkozás, tanácsadás, nevelés nélküli munkanap keretében előadás, online pályázatíró és ZÓ workshop) valósítottuk meg a vállalt mentorálási órákat. 2021 augusztus 11. és 13. között pedig megvalósítottunk egy 30 órás, akkreditált továbbképzést 16 fő óvodapedagógus részvételével.

A továbbképzés keretében gyűjtött elégedettségi kérdőív összesítése itt érhető el: Zöld Óvodák-zöld otthonok továbbképzés visszajelzései 2021.

„Zöld Óvodák a fenntarthatóságért”   (2019-2020)

A Zöld-Híd Alapítvány „Zöld Óvodák a fenntarthatóságért” c. projektje az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja 1.000.000 Ft összegű támogatásával valósult meg (PTKF/563/2019), mely keretében 2019 júniusa és 2020 májusa között ingyenesen nyújtottunk Zöld Óvoda tanácsadást a Dél-Dunántúli régió (Baranya, Somogy és Tolna megye) óvodái számára.

A projekt keretében elkészített óvodai Zöldülő városok és falvak komplex foglalkozásterv és játékcsomag itt érhető el: foglalkozásterv, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet és 4. sz. melléklet.

Környezeti nevelési foglalkozásokat is kínáltunk, óvodás csoportok számára, az Öko-Kuckó oktatóteremben vagy igény esetén az intézményben. A projekt keretében valósult meg 2019.10.02. és 2019.10.04. között a 30 órás, 30 kreditpontos „Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére” (óvodai modul) című ingyenes óvodapedagógus továbbképzés Pécsett.

A képzés megszervezését az tette lehetővé, hogy az EKE-OFI engedélyt adott az általuk akkreditált program megvalósítására. A képzés végén kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítése itt érhető el: ZÓ koordinátor továbbképzés visszajelzései 2019

„A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és Somogy megyében”   (2018-2019)

A  „A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és Somogy megyében ” c. projekt keretében Zöld Óvoda tanácsadást biztosítottunk a Dél-Dunántúli régió óvodái számára.

„Zöldülő óvodák a Dél-Dunántúlon” (2017-2018)

Egyéni és csoportos Zöld Óvoda tanácsadást és pályázatírási segítségnyújtást vállaltunk, valamint óvodai környezeti nevelési foglalkozásokat tartottunk a gyermekeknek, Baranya, Somogy és Tolna megyében.

„Zöld Óvodákkal a környezet védelméért!” (2016-2017)

A projekt célja a Dél-Dunántúli Régió óvodáinak mentorálása volt, annak érdekében, hogy környezettudatosan működjenek, ennek elismerésére elnyerjék a Zöld Óvoda címet, valamint új módszerekkel gazdagodjanak a környezeti nevelési munkájukban.