Az Agrárminisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával megvalósult projektjeink: 

„Zöld Óvodák – zöld óvodapedagógusok” (2022-2023)

A Zöld-Híd Alapítvány a PTKF/119/2022 sz. projekt megvalósítására 1.500.000 Ft támogatást kapott az Agrárminisztériumtól a Zöld Forrás program keretében.

A Zöld Óvoda címpályázatok elkészítéséhez és a hatékony fenntarthatóságra nevelési munkához biztosítunk tanácsadást, nevelés nélküli munkanapok keretében előadásokat tartunk, valamint óvodai csoportoknak valósítunk meg környezeti nevelési foglalkozásokat. 2022 őszén 30 órás akkreditált óvodapedagógus továbbképzést szervezünk.

Időpont egyeztetés tanácsadáshoz, foglalkozáshoz: Borsós Zsófia 20/293-33-23, borsoszsofia.zoldhid@gmail.com

„Zöld Óvodák fejlesztése a Dél-Dunántúlon” (2021-2022)

A Zöld-Híd Alapítvány aZöld Óvodák fejlesztése a Dél-Dunántúlon” elnevezésű PTKF/295/2021 sz. projektje megvalósítására 1.356.000 Ft támogatást kapott az Agrárminisztériumtól a Zöld Forrás program keretében. Célunk a Dél-Dunántúl óvodái számára környezetvédelmi tanácsadás biztosítása a sikeres Zöld Óvoda működéshez, a helyi gyermekek, ezáltal családjuk hatékony szemléletformálásához. Kiemelt feladatunk, hogy az óvodapedagógusoknak korszerű környezeti nevelési módszereket adjunk át, ezért 30 órás továbbképzést kívánunk szervezni 2022 tavaszán. Emellett létrehozunk 2 öko játékcsomagot és kiadványt a beporzók védelme és a természet kincsei témakörében.

2021 november 22. és 2022 január 3. között 30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzést (“Zöld Óvodák – zöld otthonok”) valósítottunk meg Pécsett a Nyugati Városrészi Óvoda 15 munkatársa számára. A továbbképzés keretében gyűjtött elégedettségi kérdőív összesítése itt érhető el: Zöld Óvodák-zöld otthonok 2021_2022 minőségbiztosítási összegző

2022 májusában (05.16.-18.) 30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzést (“Zöld jeles napok az óvodában és otthon”) valósítottunk meg Pécsett 16 óvodapedagógus számára. A továbbképzés keretében gyűjtött elégedettségi kérdőív összesítése itt érhető el: ZJN tovabbkepzes_visszajelzesek_2022_1

„Zöld Óvodák, zöld otthonok” (2020-2021)

A Zöld-Híd Alapítvány a „Zöld Óvodák, zöld otthonok” elnevezésű PTKF/266/2020 sz. projektje megvalósítására 1.000.000 Ft támogatást kapott az Agrárminisztériumtól a Zöld Forrás program keretében. Célunk a Zöld Óvodában dolgozók szemléletformálása, a hálózat új tagjainak aktivizálása volt. A projekt segítségével hozzájárultunk az óvodapedagógusok és technikai dolgozók mindennapjainak zöldítéséhez, hogy mintaként szolgálhassanak az óvodások és szüleik számára. Változatos módszerekkel (pl.: bemutató foglalkozás, tanácsadás, nevelés nélküli munkanap keretében előadás, online pályázatíró és ZÓ workshop) valósítottuk meg a vállalt mentorálási órákat. 2021 augusztus 11. és 13. között pedig megvalósítottunk egy 30 órás, akkreditált továbbképzést 16 fő óvodapedagógus részvételével.

A továbbképzés keretében gyűjtött elégedettségi kérdőív összesítése itt érhető el: Zöld Óvodák-zöld otthonok továbbképzés visszajelzései 2021.

„Zöld Óvodák a fenntarthatóságért”   (2019-2020)

A Zöld-Híd Alapítvány „Zöld Óvodák a fenntarthatóságért” c. projektje az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja 1.000.000 Ft összegű támogatásával valósult meg (PTKF/563/2019), mely keretében 2019 júniusa és 2020 májusa között ingyenesen nyújtottunk Zöld Óvoda tanácsadást a Dél-Dunántúli régió (Baranya, Somogy és Tolna megye) óvodái számára.

A projekt keretében elkészített óvodai Zöldülő városok és falvak komplex foglalkozásterv és játékcsomag itt érhető el: foglalkozásterv, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet és 4. sz. melléklet.

Környezeti nevelési foglalkozásokat is kínáltunk, óvodás csoportok számára, az Öko-Kuckó oktatóteremben vagy igény esetén az intézményben. A projekt keretében valósult meg 2019.10.02. és 2019.10.04. között a 30 órás, 30 kreditpontos „Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére” (óvodai modul) című ingyenes óvodapedagógus továbbképzés Pécsett.

A képzés megszervezését az tette lehetővé, hogy az EKE-OFI engedélyt adott az általuk akkreditált program megvalósítására. A képzés végén kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítése itt érhető el: ZÓ koordinátor továbbképzés visszajelzései 2019

„A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és Somogy megyében”   (2018-2019)

A  „A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és Somogy megyében ” c. projekt keretében Zöld Óvoda tanácsadást biztosítottunk a Dél-Dunántúli régió óvodái számára.

„Zöldülő óvodák a Dél-Dunántúlon” (2017-2018)

Egyéni és csoportos Zöld Óvoda tanácsadást és pályázatírási segítségnyújtást vállaltunk, valamint óvodai környezeti nevelési foglalkozásokat tartottunk a gyermekeknek, Baranya, Somogy és Tolna megyében.

„Zöld Óvodákkal a környezet védelméért!” (2016-2017)

A projekt célja a Dél-Dunántúli Régió óvodáinak mentorálása volt, annak érdekében, hogy környezettudatosan működjenek, ennek elismerésére elnyerjék a Zöld Óvoda címet, valamint új módszerekkel gazdagodjanak a környezeti nevelési munkájukban. 

Széchenyi 2020 európai strukturális és szociális alap logó