Projekt, referencia

„Sokszínű közösségi élet Baranyában” EFOP-1.3.5-16-2016-00171 (2017-)

A pécsi székhelyű Zöld-Híd Alapítvány 2017 áprilisa és 2020 márciusa között valósította meg az EFOP 1.3.5-16-2016-00171 sz. “Sokszínű közösségi élet Baranyában” elnevezésű, közösségfejlesztő projektjét az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, 24.914.226 Ft felhasználásával.


A három év során közel 200 közösségi programot szerveztünk meg és 5000 főt értünk el. A megvalósításban művelődési házak, közösségi terek, iskolák, óvodák, civil szervezetek és helyi szakértők voltak a segítségünkre.
A projekt lehetőséget teremtett az Öko-Kuckó Oktatóterem fejlesztésére is. A Kuckóba a projektet követően is várjuk hétköznaponként az óvodai csoportokat és iskolai osztályokat, valamint havonta egyszer a családokat, hogy az Öko-Kuckó családi délután keretében közösen alkossunk és öko játékokat próbáljunk ki.

Partnerünk EFOP 1.3.5 projektje:

 

„Öko-Kuckó program működtetése Pécsett”  NEA-TF-19-Ö-M-0079 (2019-2020)

A civil szervezetek működésének biztosítására szánt  pályázati keretösszegből 642.000 Ft támogatásban részesültünk, melyet működésünkre és az Öko-Kuckó program fenntartására fordítottunk.

 

Az Agrárminisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával megvalósult projektjeink:„Zöld Óvodák a fenntarthatóságért”   (2019-2020)

A Zöld-Híd Alapítvány „Zöld Óvodák a fenntarthatóságért” c. projektje az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja 1.000.000 Ft összegű támogatásával valósult meg (PTKF/563/2019), mely keretében 2019 júniusa és 2020 májusa között ingyenesen nyújtottunk Zöld Óvoda tanácsadást a Dél-Dunántúli régió (Baranya, Somogy és Tolna megye) óvodái számára.

A projekt keretében elkészített óvodai Zöldülő városok és falvak
komplex foglalkozásterv és játékcsomag itt érhető el: foglalkozásterv, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet és 4. sz. melléklet.

Környezeti nevelési foglalkozásokat is kínáltunk, óvodás csoportok számára, az Öko-Kuckó oktatóteremben vagy igény esetén az intézményben. A projekt keretében valósult meg 2019.10.02. és 2019.10.04. között a 30 órás, 30 kreditpontos „Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére” (óvodai modul) című ingyenes óvodapedagógus továbbképzés Pécsett.

A képzés megszervezését az tette lehetővé, hogy az EKE-OFI engedélyt adott az általuk akkreditált program megvalósítására. A képzés végén kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítése itt érhető el: ZÓ koordinátor továbbképzés visszajelzései 2019.

„A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és Somogy megyében”   (2018-2019)

A  „A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és Somogy megyében ” c. projekt keretében Zöld Óvoda tanácsadást biztosítottunk a Dél-Dunántúli régió óvodái számára.

„Zöldülő óvodák a Dél-Dunántúlon” (2017-2018)

 Egyéni és csoportos Zöld Óvoda tanácsadást és pályázatírási segítségnyújtást vállaltunk, valamint óvodai környezeti nevelési foglalkozásokat tartottunk a gyermekeknek, Baranya, Somogy és Tolna megyében.

„Zöld Óvodákkal a környezet védelméért!” (2016-2017)

A projekt célja a Dél-Dunántúli Régió óvodáinak mentorálása volt, annak érdekében, hogy környezettudatosan működjenek, ennek elismerésére elnyerjék a Zöld Óvoda címet, valamint új módszerekkel gazdagodjanak a környezeti nevelési munkájukban. 

 

 „GYÖMBÉR” NEA-UN-15-M-1109 sz. projekt (2015-2016)

A „GYÖMBÉR” program a Nemzeti Együttműködési Alap működési célú, 1 500 000 Ft összegű támogatásából valósult meg. A projekt keretében bevontuk a Pécsi Tudományegyetem hallgatóit, hogy gyakornokként tevékenykedjenek szervezetünk környezetvédelmi, családi életre nevelési és egészséges életmódot népszerűsítő programjaiban. A résztvevő egyetemisták szakmai tapasztalatot gyűjtöttek, valamint lehetőséget kaptak az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. Szervezetünk eleget tett a korábbi projektekben vállalt fenntartási kötelezettségének, valamint megújította szakmai stábját.

„ÖKOsodjunk együtt!” NEA-UN-15-SZ-1002 sz . projekt (2015-2016)

Az “ÖKOsodjunk együtt!” komplex óvodai környezeti nevelési program a Nemzeti Együttműködési Alap 1 018 250 Ft összegű támogatásával valósult meg. A projekt keretében a pécsi óvónők körében kutatást végeztünk az óvodai környezeti nevelés helyzetének felmérésére, és az óvónők szervezetünkkel szemben támasztott igényeinek megismerésére. Emellett a pályázat ideje alatt környezeti nevelési blogot hoztunk létre (http://zoldito.blog.hu/ ) online hírlevelet juttattunk el az óvodapedagógusok számára és bemutató foglalkozásokat tartottunk középső- illetve nagycsoportos óvodásoknak. A projekt keretében egy tanulmányút, önkéntes felkészítés és több szakmai műhelymunka is megrendezésre kerül.

„Tapasztald meg Pécset!” interaktív kiállítás létrehozása és installálása (Pécs Megyei Jogú Város támogatásával) (2015)

2015-ben a pécsi Városi Civil Pályázat keretében létrehoztuk és installáltuk a „Tapasztald meg Pécset!” interaktív környezetvédelmi (víz, energia, természet és állatvilág, hulladék témakörét bemutató) és városismereti kiállítást. A kiállításnak 16 pécsi Zöld Óvoda biztosított helyszínt, valamint családi programok keretében is bemutattuk az egyes elemeket.

„Zöld Családi KÖZ-PONT” TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0087 sz. projekt (2013-2014)

2013 márciusa és 2014 novembere között a TÁMOP 551B-11/2 konstrukció keretében egy családi életre nevelési projektet valósítottunk meg a Pécsi kistérségben. A projekt elemei: lakossági tanácsadás (munkaerőpiac, családpolitika, konfliktuskezelés), középiskolásoknak szervezett prevenciós előadások, műhelyek és klubok (Öko-Kuckó családi kör és játékdélelőtt, Szülők iskolája), zöld bébiszitter képzés, valamint hét helyszínen kistérségi családi nap. 46.951.025 Ft támogatást nyertünk céljaink megvalósítására, fontosnak tartottuk, hogy olyan gyakorlati szolgáltatásokat kínáljunk az 1829 célcsoporttag számára, melyek elősegítik a családi életre nevelést, a család és munka összeegyeztetését, valamint a családi kötelékek erősítését. A programba bevontuk a helyi iskolákat és kollégiumokat, valamint a területen tevékenykedő civil szervezeteket és szakembereket.

„MOzgás Stresszkezelés Táplálkozás – változtass!” TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1140 sz. projekt (2013.09.01-2014.08. 31)

2013 szeptembere és 2014 augusztusa között valósult meg stressz-kezeléssel, mozgással, táplálkozással kapcsolatos komplex egészségfejlesztési programunk, mely során a pécsi családok számára szerveztünk szemléletformáló előadásokat, interaktív kiállításokat, egészségügyi állapotfelméréseket és sportfoglalkozásokat. Összesen 756 célcsoporttagot vontunk be a projektbe, akik a folyamat végén egészségi állapotuk és közérzetük javulásáról számoltak be. A projekt keretében 10.000.000 Ft támogatásban részesültünk.

„Lábbusz – Éghajlatvédelmi kampány a fenntartható fogyasztási szokások erősítésért” KEOP-6.1.0/B/11-2011-0133 sz. projekt (2014)

A Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség tagjaként a “Mozdulj a klímáért” akcióhét regionális hirdetése volt a feladatunk a projekt keretében. Emellett környezetvédelmi foglalkozásokat tartottunk és elkészítettünk 2 db. iskolai éghajlatvédelmi programot.

<!-- -->